Tuấn Gà hỏi 1 năm trước

Hi All,
Cần tìm thông tin địa điểm cung cấp sầu riêng ruột đỏ của mã lai, 
Ai có thông tin vui lòng để lại thông tin.