tonteo Nhân viên hỏi 2 năm trước

Những ưu điểm của túi bao trái cây, hoa quả Nhật Bản mà cụ thể là BIKOO là gì ?