thời gian thích hợp bao trái bưởi

posted in: Công nghệ, Túi bao trái cây | 1

thời gian thích hợp bao trái bưởi là một yếu tố rất quan trọng, trong việc đem lại hiệu quả của túi bao trái cây. Kèm theo hai yếu tố khác cũng quan trọng không kém là: chất lượng của túi bao chuyên dụng, diệt sâu rầy trước khi bao trái. Các bạn nên xem lại bài túi bao trái bưởi chống ruồi vàng và sâu đục để hiểu rõ hơn về các yếu tố này. Hôm nay, chúng ta xét về thời gian thích hợp bao trái bưởi.

THỜI GIAN THÍCH HỢP BAO TRÁI BƯỞI

Xác định thời điểm bao trái phù họp trong quản lý sâu đục trái bưởi

Nghiệm thức Giai đoạn trái Loại bao
NT1 Trái 2 tuần tuồi
NT2 Trái 3 tuần tuổi
NT3 Trái 4 tuần tuổi Bao lưới nhựa 49 lỗ.cm-2
NT4 Trái 5 tuần tuổi
NT5 Đổi chứng Không bao

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức, 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 5 trái bằng vật liệu bao lưới nhựa 49 lỗ.cm-2.

Thí nghiệm được bố trí trên vườn bưởi Da xanh tại xã Long Hưng-Châu Thành-Tiền Giang. Trước khi bao trái, tiến hành loại bỏ những trái bị hại trong vườn và đem đi tiêu hủy, sau đó phun thuốc BVTV (Emamectin benzoate).

Quan sát, kiểm tra từng trái bưởi được bao và ghi nhận số trái bị nhiễm trên tổng số trái theo dõi ở các ngày lấy chỉ tiêu (2 tuần một lần). Đánh giá độ bền vật liệu bao, màu sắc trái, khả năng sinh trưởng của trái, côn trùng (rệp sáp, kiến) tấn công khi bao trái.

Xem bài:   túi bao trái bưởi chống ruồi vàng và sâu đục

Kết quả thu được

Kết quả bảng trên cho thấy: Ở thời điểm 1 và 2 tháng sau khi bao trái thì tất cả các các nghiệm thức bao trái ở các giai đoạn tuổi trái khác nhau đều chưa bị nhiễm sâu đục trái, còn nghiệm thức đối chứng (không bao) bị nhiễm với tỷ lệ 10%-25%. Đến thời điểm 3 tháng sau khi bao, chúng tôi ghi nhận giai đoạn trái 3 và 4 tuần tuổi bị nhiễm sâu đục trái với tỷ lệ 5%, còn nghiệm thức đối chứng lúc này đã tăng lên 40%. Từ thời điểm 4, 5, 6 và 7 tháng sau bao thì các nghiệm thức bao trái không bị nhiễm sâu đục trái ở cả 4 giai đoạn tuổi trái và khác biệt rất có ý nghĩa so vói nghiệm thức đối chứng (60-80%). Do đặc tính của sâu đục trái thích đẻ trên trái non, nên bao trái sớm ở giai đoạn trái được 2-3 tuần tuổi khi có dịch sâu đục trái gây hại nặng.

=> Vậy thời gian tốt nhất để bao trái bưởi là 15-20  ngày tuổi và phải sau khi đễ phun thuốc bảo vệ thực vật diệt sâu rầy, và loại bỏ những trái xấu.

 

Facebook Comments