Phân vi sinh Nhật Bản Aqualift T
Phân vi sinh Nhật Bản Aqualift T

Lượt xem: 1.009 Phân vi sinh Nhật Bản Aqualift T là phân chuyên dụng để bón cho cây công nghiệp như: chè, cà phê, tiêu, điều …. Và bón rất tốt cho cây ăn trái như: Xoài, bưởi, sầu riêng, … Continued

not rated Đọc tiếp