about-us

Nongdan.pro  là website của Công ty TNHH Chớp Ngay.

Chúng tôi cung cấp các thông tin sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp, dịch vụ phân tích dữ liệu đa ngành

– Bao màng chống côn trùng Bikoo: ứng dụng công nghệ vi lỗ trên màng BOPP để bảo vệ trái cây

– Chế phẩm siêu giữ nước dùng cho nông nghiệp chống hạn, tiết kiệm nước

– Phân tích dữ liệu nông nghiệp, kinh tế, tài chính quản trị